Kjerneaktiviteter

Oppussing av barneskoler

Les mer ...

Herdisheimen

Les mer ...

Nyheter

Munnbind

TP kan nå tilby 2-lags munnbind med åpning for å legge inn et lag til. Det et Bente Marie Antonsen som igjen har bidradd med vakker komposisjon og søm. Maskene på bildet skal sendes til Sveits, men hun lager flere, dog i begrenset antall. Pris kr 200 pr stk. Porto kommer i tillegg når vi må sende. Inntektene går i sin helhet til TP sitt arbeid i Mbamba Bay området. Vi må antagelig innstille oss på at munnbind blir nødvendig i en del sammenhenger, bl a på reise. Bestill her eller på tlf 977 75915!

Tanzaniaprosjektet bidrar med såpe

Les mer ...

Prosjektreise

TP har hatt en flott prosjektreise sammen med Maria, Andrea, Håkon og Kristiane fra Strand videregående skole på Tau. Skolen er en fabelaktig samarbeidspartner for Tanzaniaprosjektet bl a gjennom elevenes årlig innsamlingsaksjon. Her kan du lese referat fra reisen vår. Det er et arbeidsdokument for oss i TP, men gir også et bilde av prosjektets arbeid og hvordan en prosjektreise arter seg.

Les mer ...

Mat fra Markus

Alle barn trenger mat i løpet av skoledagen. For barna der Tanzaniaprosjektet jobber er det helt vanlig å gå uten mat til kvelden.

Les mer ...

Prosjektreise 2019

Les mer ...

Bordkalender

Denne fine bordkalenderen med flotte bilder og med ordtak fra Tanzania på norsk og swahili koster kr 100 + porto. Ta kontakt med oss så sender vi straks!

Strand videregående skole på Tau har klart det igjen!

På bildet ser vi lærer Hans-Marius Vågå, rektor Erik Danielsen og elevene som var med på prosjektreisen i februar i år.

Les mer ...

Strand vgs har samlet inn kr 400.065,- på sin årlige løpeaksjon!

Les mer ...

Skoleprosjektet

Skoleprosjektet

Uten utdanning vil det være vanskelig å få til utvikling i denne svært fattige delen av Tanzania. Tilbudet for utdanning etter den 7-årige grunnskolen har vært forbeholdt en liten andel av de som klarte kravet for å komme inn på ungdomsskolen (secondary school). Prosjektet vårt har bidratt til at 2 nye skoler er bygget, i Mbamba Bay og i Chimate. Skolene har gulv i klasserommene, administrasjonsfløy, tette tak, pulter til alle etc. I tillegg har vi rehabilitert de øvrige 5 ungdomsskolene i denne skolekretsen, samt en yrkesskole.

Alle skolene har fått hjelp fra oss med bøker, pulter, rehabilitering og bygging av klasserom og lærerboliger. Dette arbeidet fortsetter da vi ser at arbeidet vårt virker inn på rekruttering og motivasjon hos lærere og på eksamensresultatene. Vi har tidligere rustet opp 2 av disse, mens Lions i Stockholm har rustet opp en. Ved siste eksamen var strykeprosenten ved de 37 som vi ikke har gjort noe med 60%. Ved skolen som Lions har rustet opp var den 0% (!) og ved de to andre var den ca 14%. Vi er ved starten av 2017 i ferd med å rehabilitere de 12 siste skolene, noe vi er meget stolte av

Alt arbeidet er gjort i samarbeid med de lokale skolemyndighetene og vi har vektlagt lokalt eierskap og lokal forankring. Foreldrene har bidratt med mye dugnadsarbeid for at pengene skulle rekke til alle skolene.

Herdisheimen

Herdisheimen

Herdisheimen eller Herdis House er et opplæringssenter for unge jenter i landsbyen Liuli, 3 mil fra Mbamba Bay. Hjemmet drives av utrettelige Christina. Etter at hun fikk sin første symaskin av Einar Johansen i 1998, har hun lært unge vanskeligstilte jenter å sy. Nå er hun leder for et opplæringssenter som skal gi jentene bedre muligheter for å forbedre sine levekår gjennom bedre ernæring, kunnskap om bl a jordbruk og matlaging og, ikke minst muligheter for inntektsbringende arbeid.

Etter gjentatte besøk på Herdisheimen har vi stor tro på at dette er et prosjekt med betydelig potensiale. I januar 2011 startet 20 foreldreløse jenter på en 2-årig opplæring i å sy, lage mat, jordbruksfag, i tillegg til teoretiske fag. De er alle ungdommer som ellers ikke ville hatt muligheter til utdanning.Christina forteller om stor pågang for å komme inn. I fjor fikk vi bygget internat slik at jentene slipper å bo under utrygge forhold rundt om i landsbyen. Utdanningen fyller undervisningskravene slik at de får godkjenning som videregående skole (secondary school). Ved midler fra Norad har vi ført opp en bygning der undervisningen foregår. De har 20 symaskiner og aktiviteten ved skolen er stor. Christina har lært seg å lage batikk og lærer det videre til elevene. Fokus er å gi elevene opplæring som kan gi de et yrkesmessig grunnlag i løpet av 3 år.

Christina er et varmt menneske med et praktisk fokus. Hun forsøker så langt hun kan å hjelpe foreldreløse barn, også de som ikke er elever hos henne. Hun har bedt oss hjelpe henne til å kunne bidra med skolepenger for disse barna.

Vi følger Christina i hennes planer, men har avklart med henne at utviklingen av hjemmet skal skje med fokus på kvalitet og i et tempo der dette sikres. Herdisheimen ligger pent til, de har plantet og ordnet det fint utenfor.

Opplæringssenteret har fått navn etter avdøde Herdis Jørgensen, lærer fra Oslo/Finnsnes, som var svært interessert og engasjert i arbeidet vårt i Tanzania. Herdis besøkte prosjektet i februar 2009 og gjorde en betydelig innsats. Dessverre døde hun 31.3.2010 og fikk ikke selv videreført arbeidet. Det gjøres imidlertid, bl a gjennom Herdisheimen, eller som den heter på swahili, ”Nyumba ya Herdidis»

Fadderordning og utdanningsstipend

Fadderordning og utdanningsstipend

Vår fadderordning startet fordi mange barn falt ut av ungdomsskolen fordi de ikke kunne betale skoleavgiftenog kjøpe skoleuniform og sko. De kunne heller ikke bidra med råvarer til maten som ble laget på skolen og ble da gående uten mat hele dagen fra kl 8 til kl 17. Vi har på denne måten over flere pr hjulpet 100-150 barn pr år til å kunne gjennomføre utdanningen

I 2016 ble skolepengene fjernet. Det er likevel mange elever som ikke har mulighet til å betale de øvrige kostnadene. Vi har derfor opprettholdt fadderordningen, kr 500,- pr år. De elevene som ikke har foreldre som klarer betale dette, får ikke gå videre på skole og vi har erfart at dette er en svørt viktig støtte.

I 2012 etablerte vi en ordning med utdanningsstipend. Denne innebærer at flinke elever som kommer inn på utdanning etter secondary, men som ikke har foreldre eller pårørende som kan betale kostnadene, kan få støtte fra oss. Ordningen administreres av vårt lokale styre i samarbeid med de lokale skolene. Det er så langt 24 studenter som på denne måten har fått anledning til høyere utdanning.

Fiskeriprosjektet

Fiskeriprosjektet

Landsbyene Mbamba Bay, Chimate og Liuli ligger langs den fiskerike Nyasasjøen/Malawisjøen og mange livnærer seg av fiske. Fartøyene er uthulte trestammer. Einar Johansen var fisker selv og var opptatt av hvordan han kunne hjelpe fiskerne til å forbedre sitt livsgrunnlag. Det var derfor en stor dag både for han da han sammen med den norske fiskeren Karl Meløysund og fiskegruppa i Mbamba Bay kunne sjøsette trebåten ”Karl M”, som har fått sitt navn etter sponsoren. I oktober 2011 ble båt nr 2 sjøsatt, denne med navn ”Einar J”. Vi har bidratt med ekkolodd, pumpe og redningsvester. Vi har for tiden ikke midler til å være aktiv innenfor fiskeri lenger.

Om prosjektet

Om oss (mal)

Denne historien startet med den handicappede og fattige gutten Hassan som ble kjent med fisker Einar Johansen. Disse to møttes på slutten av 90-tallet i Mbamba Bay sør-vest i Tanzania ved Lake Nyasa, da Einar var Råfisklagets representant i et prosjekt for Norges Vel. Dette var starten på et livsvarig vennskap. Hassan kom til Norge i 2001 og fikk proteser ved Universitetssykehuset for Nord-Norge i Tromsø. Det ble også starten på Tanzaniaprosjektet som siden da har engasjert seg i arbeid for de mest vanskeligstilte i landsbyene Mbamba Bay, Chimate og Liuli.Einars engasjement utviklet seg til flere målrettede prosjekter. Hans støttespillere var særlig Evy og Gunnar Lind fra Botnhamn og hans kone Helene Johansen. Bygda Botnhamn og spesielt Botnhamn skole har vært ivrige støttespillere.

Tanzaniaprosjektet har hatt støtte fra Norad og har med det rehabiltert 5 ungdomsskoler og en yrkesskole. Fra tidligere har vi rehabilitert 2 ungdomsskoler og 2 barneskoler samt bygget og fått i drift en yrkesskole for vanskeligstilte unge jenter.

Prosjektet har nå fokus på rehabilitering av alle 40 barneskolene i det samme skoledistriktet. Det ser ut til at de siste 12 skolene får sin ferdigstillelse i 2017.

Prosjektene følges opp med 2 besøk i året. Vi er veldig fornøyde med resultatet av arbeidet vårt. Eksamensresultatene er betydelig bedre i de skolene som har fått hjelp fra oss. Ved siste eksamen på ungdomsskolene (secondary), klarte ei jente for første gang å få gode nok karakterer til å kunne komme inn på videre utdanning!

Vi er avhengig av privat støtte for å gjennomføre det programmet vi har. Mange har støttet oss økonomisk og noen har også vært med til Mbamba Bay og bidratt til arbeidet. Engasjementet andre bidrar med er utrolig inspirerende!

Hvis det er flere som vil engasjere seg er vi veldig glade for det. Vi legger jevnlig ut informasjon om prosjektet på denne siden og på “Tanzaniaprosjektets venner” og «Tanzaniaprosjektet» på Facebook.

Hvordan støtte Tanzaniaprosjektet

Hvordan støtte

Bidrag til prosjektet kan gis til konto 1503 8293351 evt VIPPS til 75049.

Prosjektvenner: Vi ønsker oss flere som gir et fast månedlig beløp. Vi har Prosjektvenner som gir fra 50 til 1000 kr pr mnd.
Fadder: Kr 500 pr år sikrer et barn skolegang i secondary i ett år. Vi har god kontroll på hvem som trenger denne støtten. Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp slik at hver fadder får "sitt" barn", men vi møter de som gruppe på skolen og hilser fra fadderne i Norge. Fra tid til annen legger vi ut bilder fra dette.
Du kan merke ditt bidrag om du ønsker å øremerke det.

Feltarbeidere

Feltarbeidere

Flere flotte mennesker har gitt av sin tid og har jobbet på skoler og på sykehuset i Mbamba Bay og på Herdisheimen i Liuli. 

Vi nevner: 

Elisabeth Stai
Tiril Johansen
Maria Garcela Haga
May Kristin Kjelstrup
Vilde Bjånesøy
Cecile Tofting Leiknes
Anette Valdar
Henriette Konradsen
Lisa Wessel Eriksen
Victoria Tallerås
 Julie Bårdsen  
Carina Lyng
Helene Hammarberg
Britt-Eva Jakobsen

Elisabeth og May Kristin

Maria og Anette

Tiril

Tiril

Ambassadører

Ambassadører
Helene HammarbergAnn Kristin Hansen
Anne Aspenes
Anne Lise Dalsaune
Anne-Mari Meløysund
Ester Andreassen
Henriette Konradsen
Julie Leiknes Bårdsen
Lisa Wessel Eriksen
Kine Ridderseth Bendiksen
Renate Strandlund
Aud Johansen
Bente Antonsen
Helene Johansen
Jorun Johansen
Britt Svartdal
Kristine Haugen
Britt Eva Elvejord Jakobsen

Dette er personer som i stor grad har bidratt med viktig innsats i Tanzaniaprosjektet.

Styret vil fortsatt oppnevne prosjektambassadører som bidrar i større eller mindre grad til arbeidet i prosjektet. Vi ønsker at ambassadørene skal kunne presentere seg som Tanzaniaprosjektets ambassadører, når de enten forteller om prosjektet, påtar seg oppgaver for prosjektet eller søker støtte til prosjektets arbeid, enten ved verving av faddere, innsamling av midler eller salg av produkter for Tanzaniaprosjektet.

Vi vil presentere ambassadørene på vår hjemmeside. Både for å vise hvem de er og for å synliggjøre det store og viktige arbeidet som gjøres av våre ivrige støttespillere.

Kontakt oss

977 75 915
Helsesenterveien 23, 9300 FINNSNES
Orgnr 993 000 698

Besøk oss på facebook

30.04.20 21:15
Film fra reisen til Mbamba Bay som elever fra Strand vgs har laget!
Les på Facebook
10.02.20 22:20
Alle barn trenger mat i løpet av skoledagen.
Les på Facebook
24.01.20 13:15
Det er god plass i containeren som går fra Tau og til Mbamba Bay om en ukes tid!
Les på Facebook