Kjerneaktiviteter

Oppussing av barneskoler

Les mer ...

Herdisheimen

Les mer ...

Nyheter

Bli med å støtte Hanne Renlands sykkeltur fra Malawi til Cape Town, en reise på 4400 km, til inntekt for skolehager i Tanzaniaprosjektet!

Les mer ...

Korslag ved Strand vgs

Strand vgs har arrangert Julekorslag der de leverte et fantastisk show og fikk inn kr 134.000 til TP! Fabelaktige mennesker som gjør en stor forskjell gjennom et stort bidrag til bedre utdanning. Stor takk!

Fotballcup

Yttersida FK fikk pris på kr 30.000 i Sjømatcupen på Finnsnes 2. juledag og bestemte seg for å donere pengene til Tanzaniaprosjektet! Vi er utrolig glade og takknemlige og pengene skal gå uavkortet til de som trenger det mest.

Julefeiring i Mbamba Bay

Også i år tenker vår mann i Mbamba Bay, Dennis Katumbi sammen med sin kone Asinath, å lage julefeiring for de fattigste som ikke har familie å lage jul sammen med. Tidligere år har de fått god mat,

gaver og de har danset sammen. I fjor lånte Dennis skolebussen vår og tok de med for å se på det nye sykehuset.

Vi håper også i år å få hjelp til dette fine arrangementet som handler om nestekjærlighet og det å bidra med ei god stund for de som strever. Bildet er fra fjorårets feiring.

Du kan bidra til kto 1503 8293351 eller vipps 75049, merk med Julefeiring.

Julegave med mening

Gavekort kr 500 som gir skolegang til ett barn i 1 år.

Gavekort kr 200 som gir lunsj på skolen til ett barn i 1 år.

Bestill på sms til tlf 977 75915 så sender vi straks! Betaling til kto 1503 8293351 eller på ipps til 75049.

Invitasjon til en hyggelig aften!

Dette er en kveld for den som er interessert i bistandsarbeid og hvordan en liten organisasjon kan lykkes i å bidra til store endringer.

   

Les mer ...

TP sykler til Nordkapp

Leder av TP, Hanne Renland, sykler Tromsø-Nordkapp-Honningsvåg, 564 km, sammen med Trixie Wagner, en støttespiller over flere år. I den forbindelse har vi laget en liten innsanlingsaksjon der målet er å samle inn kr 10.000 på turen. Vi vil sette stor pris på støtte i form av 1 kr pr km, men alle bidrag monner. Vi har mye arbeid som skal gjøres i skolene før regntiden setter inn ved årsskiftet og trenger derfor sårt støtte nå.

Kto nr 1503 8293351, Vipps 75049. Takk til alle som bidrar! Bilder fra turen på Instagram (tanzaniaprosjektet).

Hjelpen kommer fram

Jeg håper at alle som meldte seg som faddere nå har fått brev fra oss (noen fikk visst 2 ganger...). Tusen takk til alle dere som har betalt! Jeg tror veldig på det tiltaket, det at vi hjelper barn til utdanning, barn som ellers ville hatt begrensede sjanser til å klare seg i livet.

Les mer ...

Nyttårsgave fra PRIMA AS

En fantastisk nyttårsgave fra de ansatte ved bedriften PRIMA AS på Heimdal, kr 30.000! Vi i TP er utrolig takknemlig og lover at pengene i sin helhet skal brukes til at barna ved Malawisjøen får det bedre på skolen.

Ester Andreassen

Ester Andreassen fra Vevelstad har vært en ivrig støttespiller for Tanzaniaprosjektet over mange år. Sist lørdag gikk hun bort. Vi er svært takknemlig for innsatsen Ester har gjort gjennom utallige basarer og lotteri og gjennom egne bidrag. Hun deltok på flere reiser til Mbamba Bay sammen med Einar og Helene Johansen. Helene forteller om ei robust og raus dame som tok utfordringene på strevsomme reiser og aldri klaget. I tillegg til støtten hun i årevis har sendt til prosjektet, har hun også direkte hjulpet mennesker i Mbamba Bay som var i en vanskelig situasjon. Det er et fint menneske med et stort hjerte som har gått bort. Takk Ester for alt du gjorde for folket ved Malawisjøen❤️

Munnbind

TP kan nå tilby 2-lags munnbind med åpning for å legge inn et lag til. Det et Bente Marie Antonsen som igjen har bidradd med vakker komposisjon og søm. Maskene på bildet skal sendes til Sveits, men hun lager flere, dog i begrenset antall. Pris kr 200 pr stk. Porto kommer i tillegg når vi må sende. Inntektene går i sin helhet til TP sitt arbeid i Mbamba Bay området. Vi må antagelig innstille oss på at munnbind blir nødvendig i en del sammenhenger, bl a på reise. Bestill her eller på tlf 977 75915!

Tanzaniaprosjektet bidrar med såpe

Les mer ...

Prosjektreise

TP har hatt en flott prosjektreise sammen med Maria, Andrea, Håkon og Kristiane fra Strand videregående skole på Tau. Skolen er en fabelaktig samarbeidspartner for Tanzaniaprosjektet bl a gjennom elevenes årlig innsamlingsaksjon. Her kan du lese referat fra reisen vår. Det er et arbeidsdokument for oss i TP, men gir også et bilde av prosjektets arbeid og hvordan en prosjektreise arter seg.

Les mer ...

Strand videregående skole på Tau har klart det igjen!

På bildet ser vi lærer Hans-Marius Vågå, rektor Erik Danielsen og elevene som var med på prosjektreisen i februar i år.

Les mer ...

Strand vgs har samlet inn kr 400.065,- på sin årlige løpeaksjon!

Les mer ...

Skoleprosjektet

You can read the english version below the norwegian text.

Skoleprosjektet

Uten utdanning vil det være vanskelig å få til utvikling i denne svært fattige delen av Tanzania. Tilbudet for utdanning etter den 7-årige grunnskolen har vært forbeholdt en liten andel av de som klarte kravet for å komme inn på ungdomsskolen (secondary school). Prosjektet vårt har bidratt til at 2 nye skoler er bygget, i Mbamba Bay og i Chimate. Skolene har gulv i klasserommene, administrasjonsfløy, tette tak, pulter til alle etc. I tillegg har vi rehabilitert de øvrige 5 ungdomsskolene i denne skolekretsen, samt en yrkesskole.

Alle skolene har fått hjelp fra oss med bøker, pulter, rehabilitering og bygging av klasserom og lærerboliger. Dette arbeidet fortsetter da vi ser at arbeidet vårt virker inn på rekruttering og motivasjon hos lærere og på eksamensresultatene. Vi har tidligere rustet opp 2 av disse, mens Lions i Stockholm har rustet opp en. Ved siste eksamen var strykeprosenten ved de 37 som vi ikke har gjort noe med 60%. Ved skolen som Lions har rustet opp var den 0% (!) og ved de to andre var den ca 14%. Vi er ved starten av 2017 i ferd med å rehabilitere de 12 siste skolene, noe vi er meget stolte av

Alt arbeidet er gjort i samarbeid med de lokale skolemyndighetene og vi har vektlagt lokalt eierskap og lokal forankring. Foreldrene har bidratt med mye dugnadsarbeid for at pengene skulle rekke til alle skolene.

The School Project

Without education it is difficult to develop in this poor part of Tanzania. The offer for education after seven-year elementary school has been reserved a small proportion of those who meet the requirement to enter secondary school. Our project has contributed to all schools, both primary and secondary schools has received grants that have improved the learning conditions. We have contributed with new classrooms, floors in the classrooms, tight ceilings, desks, toilets, books, teacher housing etc. The result in primary schools have improved and many more pupils are now equipped to continue in secondary school.

The work continues as we see that our work affects the recruitment and motivation of teachers and exam results.

All the work has been done in collaboration with the local school authorities and we have emphasized local ownership and local anchoring. The parents have contributed with a lot of hard work to ensure that the money reaches all the schools. 

Lovundskolen

You can read the english version below the norwegian text.

Lovundskolen

Med både ide og økonomisk støtte fra søstrene Maria og Aino Olaisen fra Lovund på Helgelandskysten har vi bygget en flott barneskole i Kilosa, noen få km fra Mbamba Bay. Skolen gir et svært godt læringstilbud og er svært populær. I tillegg til flotte klasserom har vi bygget fire nydelige lærerboliger.

English

With both the idea and financial support of the sisters Maria and Aino Olaisen from Lovund on the Helgeland coast, we have built a great primary school in Kilosa. Lovund school is located a few kilometers from Mbamba Bay. The school provides a very good learning program and is very popular. In addition to great classrooms, we have built four beautiful homes for teachers. 

Lovundskolen

Skolebussen

You can read the english version below the norwegian text.

Skolebussen

Det en var stor begivenhet i hele skoledistriktet når det kom skolebuss! Når Lovundskolen skulle tas i bruk og elevene var førskoleelever og førsteklassinger, samt at skoleveien var lang og utrygg, valgte vi å trygge barna ved å kjøpte skolebuss. Vi trodde først ikke vi skulle klare å skaffe penger, men de ansatte ved Nova Sea på Lovund støttet også slik at bussen faktisk ble en realitet.

The School bus

It was a big event in the entire school district when the school bus came! When Lovlund school opened and the students were preschoolers and first graders with a long and unsafe school road, we chose to buy a school bus to keep the children safe. At first we did not think we would be able to raise money, but the staff at Nova Sea on Lovund supported so that the bus became a reality.

Skolebussen

Herdisheimen

You can read the english version below the norwegian text.

Herdisheimen

Herdisheimen eller Herdis House er et opplæringssenter for unge jenter i landsbyen Liuli, 3 mil fra Mbamba Bay. Hjemmet drives av utrettelige Christina. Etter at hun fikk sin første symaskin av Einar Johansen i 1998, har hun lært unge vanskeligstilte jenter å sy. Nå er hun leder for et opplæringssenter som skal gi jentene bedre muligheter for å forbedre sine levekår gjennom bedre ernæring, kunnskap om bl a jordbruk og matlaging og, ikke minst muligheter for inntektsbringende arbeid.

Etter gjentatte besøk på Herdisheimen har vi stor tro på at dette er et prosjekt med betydelig potensiale. I januar 2011 startet 20 foreldreløse jenter på en 2-årig opplæring i å sy, lage mat, jordbruksfag, i tillegg til teoretiske fag. De er alle ungdommer som ellers ikke ville hatt muligheter til utdanning.Christina forteller om stor pågang for å komme inn. I fjor fikk vi bygget internat slik at jentene slipper å bo under utrygge forhold rundt om i landsbyen. Utdanningen fyller undervisningskravene slik at de får godkjenning som videregående skole (secondary school). Ved midler fra Norad har vi ført opp en bygning der undervisningen foregår. De har 20 symaskiner og aktiviteten ved skolen er stor. Christina har lært seg å lage batikk og lærer det videre til elevene. Fokus er å gi elevene opplæring som kan gi de et yrkesmessig grunnlag i løpet av 3 år.

Christina er et varmt menneske med et praktisk fokus. Hun forsøker så langt hun kan å hjelpe foreldreløse barn, også de som ikke er elever hos henne. Hun har bedt oss hjelpe henne til å kunne bidra med skolepenger for disse barna.

Vi følger Christina i hennes planer, men har avklart med henne at utviklingen av hjemmet skal skje med fokus på kvalitet og i et tempo der dette sikres. Herdisheimen ligger pent til, de har plantet og ordnet det fint utenfor.

Opplæringssenteret har fått navn etter avdøde Herdis Jørgensen, lærer fra Oslo/Finnsnes, som var svært interessert og engasjert i arbeidet vårt i Tanzania. Herdis besøkte prosjektet i februar 2009 og gjorde en betydelig innsats. Dessverre døde hun 31.3.2010 og fikk ikke selv videreført arbeidet. Det gjøres imidlertid, bl a gjennom Herdisheimen, eller som den heter på swahili, ”Nyumba ya Herdidis»

English

Herdisheimen or Herdis House is a training center for young girls in the village of Liuli, 3 miles from Mbamba Bay. The home is run by Christina. After receiving her first sewing machine from Einar Johansen in 1998, she has taught young disadvantaged girls to sew. She is now the head of a training center that gives girls better opportunities to improve their living conditions through better nutrition, knowledge of agriculture, cooking, and opportunities for income generating work.

After repeated visits to Herdisheimen, we strongly believe this is a project with considerable potential. In January 2011, 20 orphan’s girls started on a 2-year training in sewing, cooking, agriculture as well as theoretical subjects. They were all youths who would otherwise not have had the opportunity for education. Christina talks about a high demand to enter this program. We had a boarding school built so the girls don’t have to live in unsafe conditions around the village. The education fulfills the teaching requirements so they receive approval as a secondary school. With funds from Norad, we have established a building where the training takes place. The number of pupils at the school is around 40, and the activity at the school is great. Christina has learned to make batik and teaches this to her students. The focus is to provide the students with training that can provide them with a professional foundation over the course of 3 years.

Christina is a warm person with a practical focus. As well as she can, she tries to help orphans, even those who are not her students. She has asked us to help contribute school fees for these children.

We continue to follow Christina in her plans, but have clarified with her that the development of Herdis House should be focused on quality in a pace where this is ensured. Herdis House is nicely located, where they have planted and arranged beautify outside.

The training center is named after the late Herdis Jørgensen, a teacher from Oslo/Finnsnes, who was very interested and involved in our work in Tanzania. Herdis visited the project in 2009 and made a considerable effort. Unfortunately, she died March 31, 2010 and could not continue her work herself. However, this work continues through Herdis House, or as it is called in Swahili, ¨Nyumba ya Herdidis¨. 

Fadderordning og utdanningsstipend

You can read the english version below the norwegian text.

Fadderordning og utdanningsstipend

Vår fadderordning startet fordi mange barn falt ut av ungdomsskolen fordi de ikke kunne betale skoleavgiftenog kjøpe skoleuniform og sko. De kunne heller ikke bidra med råvarer til maten som ble laget på skolen og ble da gående uten mat hele dagen fra kl 8 til kl 17. Vi har på denne måten over flere pr hjulpet 100-150 barn pr år til å kunne gjennomføre utdanningen

I 2016 ble skolepengene fjernet. Det er likevel mange elever som ikke har mulighet til å betale de øvrige kostnadene. Vi har derfor opprettholdt fadderordningen, kr 500,- pr år. De elevene som ikke har foreldre som klarer betale dette, får ikke gå videre på skole og vi har erfart at dette er en svørt viktig støtte.

I 2012 etablerte vi en ordning med utdanningsstipend. Denne innebærer at flinke elever som kommer inn på utdanning etter secondary, men som ikke har foreldre eller pårørende som kan betale kostnadene, kan få støtte fra oss. Ordningen administreres av vårt lokale styre i samarbeid med de lokale skolene. Det er så langt 24 studenter som på denne måten har fått anledning til høyere utdanning.

Sponsorship and scholarships

Our sponsorship project started because many children dropped out of high school because they couldn’t pay school fees, schools uniform and shoes. Furthermore, they could not contribute commodities to the food that was made at school, which led to a full day without food from 8 until 17 o’clock. Over several years our sponsorship has helped 100-150 children per year to complete their education.

In 2016, the school fees were removed. However, many students don’t have the opportunity to pay the other costs. We have therefore maintained the sponsorship, NOK 500,- per year. The students who don’t have parents who are able to pay for this will not be able to continue school. We have learned that this is a very important support.

In 2012, we established an educational scholarship arrangement. This means that good students who are offered higher education after secondary school, but doesn’t have parents or relatives who can pay the costs, can receive support from us. The arrangement is administrated by our local board in collaboration with the local schools. 

Fiskeriprosjektet

You can read the english version below the norwegian text.

Fiskeriprosjektet

Landsbyene Mbamba Bay, Chimate og Liuli ligger langs den fiskerike Nyasasjøen/Malawisjøen og mange livnærer seg av fiske. Fartøyene er uthulte trestammer. Einar Johansen var fisker selv og var opptatt av hvordan han kunne hjelpe fiskerne til å forbedre sitt livsgrunnlag. Det var derfor en stor dag både for han da han sammen med den norske fiskeren Karl Meløysund og fiskegruppa i Mbamba Bay kunne sjøsette trebåten ”Karl M”, som har fått sitt navn etter sponsoren. I oktober 2011 ble båt nr 2 sjøsatt, denne med navn ”Einar J”. Vi har bidratt med ekkolodd, pumpe og redningsvester. Vi har for tiden ikke midler til å være aktiv innenfor fiskeri lenger.

English

The villages of Mbamba Bay, Chimate and Liuli are locates along the Malawi lake and many make a living on fishing. The boats are hollow tree trunks. Einar Johansen was a fisherman himself and was interested in how he could help the fishermen to improve their life. Therefore, it was a great day for him when he together with the Norwegian fisherman Karl Meløysund and the fishing group in Mamba Bay were able to launch the wooden boat ¨Karl M¨, which has been named after the sponsor. In October 2011, the second boat was launched, this one named ¨Einar J¨. We have contributed with echo sounders, pumps and life jackets. Currently, we do not have the means to be active in fishing anymore. 

Om prosjektet

You can read the english version below the norwegian text.

Om oss (mal)

Denne historien startet med den handicappede og fattige gutten Hassan som ble kjent med fisker Einar Johansen. Disse to møttes på slutten av 90-tallet i Mbamba Bay sør-vest i Tanzania ved Lake Nyasa, da Einar var Råfisklagets representant i et prosjekt for Norges Vel. Dette var starten på et livsvarig vennskap. Hassan kom til Norge i 2001 og fikk proteser ved Universitetssykehuset for Nord-Norge i Tromsø. Det ble også starten på Tanzaniaprosjektet som siden da har engasjert seg i arbeid for de mest vanskeligstilte i landsbyene Mbamba Bay, Chimate og Liuli.Einars engasjement utviklet seg til flere målrettede prosjekter. Hans støttespillere var særlig Evy og Gunnar Lind fra Botnhamn og hans kone Helene Johansen. Bygda Botnhamn og spesielt Botnhamn skole har vært ivrige støttespillere.

Tanzaniaprosjektet har hatt støtte fra Norad og har med det rehabiltert 5 ungdomsskoler og en yrkesskole. Fra tidligere har vi rehabilitert 2 ungdomsskoler og 2 barneskoler samt bygget og fått i drift en yrkesskole for vanskeligstilte unge jenter.

Prosjektet har nå fokus på rehabilitering av alle 40 barneskolene i det samme skoledistriktet. Det ser ut til at de siste 12 skolene får sin ferdigstillelse i 2017.

Prosjektene følges opp med 2 besøk i året. Vi er veldig fornøyde med resultatet av arbeidet vårt. Eksamensresultatene er betydelig bedre i de skolene som har fått hjelp fra oss. Ved siste eksamen på ungdomsskolene (secondary), klarte ei jente for første gang å få gode nok karakterer til å kunne komme inn på videre utdanning!

Vi er avhengig av privat støtte for å gjennomføre det programmet vi har. Mange har støttet oss økonomisk og noen har også vært med til Mbamba Bay og bidratt til arbeidet. Engasjementet andre bidrar med er utrolig inspirerende!

Hvis det er flere som vil engasjere seg er vi veldig glade for det. Vi legger jevnlig ut informasjon om prosjektet på denne siden og på “Tanzaniaprosjektets venner” og «Tanzaniaprosjektet» på Facebook.

About the project

This story started with the poor and handicapped boy Hassan who became acquainted with the fisherman Einar Johansen. These two met in the late 1990s in Mbamba Bay, south-west in Tanzania when Einar was the representative for the fisherman sales union in a project for NGO Norway´s Well. This was the start of a lifelong friendship. Hassan came to Norway in 2001 and received prostheses at the University Hospital of Northern Norway in Tromsø. It was also the start of the Tanzania project, which has since then been committed to work for the most disadvantaged in the villages of Mbamba Bay, Chimate and Liuli. Einar´s involvement has evolved into several targeted projects. His supporters were particularly Evy and Gunnar Lind from Botnhamn, and his wife Helene Johansen. The village Botnhamn and especially Botnhamn school have been eager supporters.

The Tanzania project has been supported by Norad and has with this support rehabilitated 5 secondary schools and one vocational school. The further work in the schools has been done without public support, but with the help of private individuals and companies.

The project now focuses on the rehabilitation of all 40 primary schools in the same school district.

The Tanzania project visits two times a year to follow up the development in the different projects. We are very pleased with our work. The exam results are significantly better in the schools that have received our help. We have also got to experience that a girl for the first time got good enough grades to be able to enter further education after secondary!

We rely on private support to implement the program we have. Many have supported us financially and some have also traveled to Mbamba Bay and contributed to the work. The engagement people show and contribute with is incredibly inspiring!

If there are people who want to get involved, the help is welcomed and we would be very happy. We regularly post information about the projects on this page and on ¨Tanzaniaprosjektets venner¨ and ¨Tanzaniaprosjektet¨ on Facebook. 

Hvordan støtte Tanzaniaprosjektet

You can read the english version below the norwegian text.

Hvordan støtte

Bidrag til prosjektet kan gis til konto 1503 8293351 (IBAN: NO1815038293351, BIC: DNBANOKKXXX) evt VIPPS til 75049.

Prosjektvenner: Vi ønsker oss flere som gir et fast månedlig beløp. Vi har Prosjektvenner som gir fra 50 til 1000 kr pr mnd.
Fadder: Kr 500 pr år sikrer et barn skolegang i secondary i ett år. Vi har god kontroll på hvem som trenger denne støtten. Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp slik at hver fadder får "sitt" barn", men vi møter de som gruppe på skolen og hilser fra fadderne i Norge. Fra tid til annen legger vi ut bilder fra dette.
Du kan merke ditt bidrag om du ønsker å øremerke det.

How to support

Contributions to the project can be made to account 1503 8293351 (IBAN: NO1815038293351, BIC: DNBANOKKXXX) or VIPPS to 75049.

Project friends: We´re hoping for more people who donates a fixed monthly amount. We have project friends who give NOK 50 – 1000 pr month.

Sponsor: NOK 500 per year ensures a child´s schooling in secondary for one year. We have control on which ones who needs this support the most. Unfortunately, we do not have the capacity to follow up so that each sponsor gets ¨a sponsor child¨, but we meet them as a group at school and greet from the sponsors in Norway. From time to time we post pictures from these meetings.

If desired, you can earmark your contribution. 

Feltarbeidere

Feltarbeidere

Flere flotte mennesker har gitt av sin tid og har jobbet på skoler og på sykehuset i Mbamba Bay og på Herdisheimen i Liuli. 

Vi nevner: 

Elisabeth Stai
Tiril Johansen
Maria Garcela Haga
May Kristin Kjelstrup
Vilde Bjånesøy
Cecile Tofting Leiknes
Anette Valdar
Henriette Konradsen
Lisa Wessel Eriksen
Victoria Tallerås
 Julie Bårdsen  
Carina Lyng
Helene Hammarberg
Britt-Eva Jakobsen

Elisabeth og May Kristin

Maria og Anette

Tiril

Tiril

Kontakt oss

977 75 915
Helsesenterveien 23, 9300 FINNSNES
Orgnr 993 000 698